BASK Apsardze
Apsardzes tirgū kopš 1999. gada
+371 67039740
info@bask.lv

Par mums / ar ko mēs atšķiramies no citām apsardzes firmām

Katrai kompānijai, ir savas īpatnības. “Bask Apsardze” īpatnības ietver sekojošu faktoru un tehnoloģiju apvienojumu:
  1. Efektīva kadru politika
  2. Кontrole
  3. Individuāla pieeja pasūtītāja prasībām

1. Laika gaitā pierādīta efektīva kadru politika

Atlase

Pirms intervijas kandidāts  obligātā kārtā iziet testēšanu, kuras rezultāti ļauj iegūt viņa psiholoģisko portretu un atbilstību izvēlētajai darbības jomai. Pamatojoties uz testu rezultātiem, notiek darbinieku sadale pa objektiem, lai efektīvāk un racionālāk varētu izmantot viņa stiprās profesionālās puses. Intervijas notiek trīs etapos, tās sastāv no pārrunām ar personāldaļas darbinieku, apsardzes dienesta vadītāju un valdes locekli. Papildus tiek izskatītas kandidātu anketas, atsauksmes no iepriekšējām darba vietām un publiski pieejamie dati par kandidātu.

Iepazīstināšana ar amata pienākumiem, stažēšanās amatā

Stažēšanās laikā darbinieku iepazīstina ar jauno  kolektīvu, darba vietu, kā aŗī ar darba procesa īpatnībām, par kurām detalizēti ir aprakstīts darba instrukcijās. Pirms līguma noslēgšanas, objekta vecākais iesniedz atskaiti par jaunā darbinieka teorētisko un praktisko zināšanu līmeni. Noslēdzot līgumu ar darbinieku, viņam tiek dots pārbaudes laiks.

Ojekta vecākais - kvalitātes garants

Augstas atbildības princips apsardzes darbībā veidojas ar objekta vecākā palīdzību. Objekta vecākais organizē apsargu darbu objektos, novērtē viņu darbu, kā arī palīdz risināt jautājumus, saistītus ar drošības nodrošināšanu objektā. Objekta vecākais ir saikne starp apsargu un administrāciju. Bieži mainās situācijas objektos, mainās apsargi, bet objekta vecākais vienmēr uztur augstu kvalitātes standartu. Papildus ieviests maiņas vecakā amats. Maiņas vecākais- ir darbinieks, kas  palīdz objekta vecākajam un aizvieto viņa prombūtnes laikā.

Тradīcijas

Firma rūpējas par darbinieku veselību, tāpēc pastavīgi tiek organizētas sporta sacensības un spēles, lai uzturētu apsardzes darbiniekus labā fiziskā formā.

2. Коntrole

Tika izstrādāts speciāls apsargu darba kontroles pasākumu komplekss, kas iekļauj sevī:

1. Dežurantu darbu,kuri regulāri diennakts laika veic objekta parbaudes. Pārbaužu rezultāti tiek fiksēti speciālos žurnālos. Nepieciešamības gadījumā dežurants risina jautājumus, saistītus ar darba procesu un drošības nodrošināšanas organizēšanu apsargājamā objektā. Dežurants ir tiešais administrācijas pārstāvis.

2. Pastāvīga darbinieku instruktāža drošības nodrošināšanas jautājumos objektos, ņemot verā objekta specifiku, kurā strādā apsargs.

3. Ar mērķi uzlabot piedāvātos pakalpojumus, katrā objektā ir uzstādīta novatoriska ierīce “Guard Non Stop” (GNS). GNS ir ierīce, kas nosūta automātisku trauksmes signālu neparedzētu situāciju gadījumos. GNS, pateicoties īpašas skaņas un gaismas signāliem, uz kuriem apsargam ir jāreaģē nospiežot speciālu pogu, nedod apsargam iespēju gulēt vai patvaļīgi pamest posteni. Ja poga netiek nospiesta, ierīce nosūta signālu uz kontroles pulti.

4. Tāpat ierīci GNS var apvienot ar videonovērošanas monitoriem. Šinī gadījumā noteikti gaismas signāli monitorā dod apsargam signālu par speciālās pogas nospiešanu. Šī funkcija palīdzēs klientam būt pārliecinātam, ka apsargs pastavīgi veic videonovērošanu.

Ierīcei GNS nav tikai kontrolēšanas, bet arī citas papildus funkcijas.

3. Individuāla pieeja pasūtītāja prasībām

Мēs vienmēr piedāvājam visoptimālāko apsardzes resursu komplektu, uzdevumu pildīšanai konkrētā objektā, kuru mērķis no vienas puses nodrošināt drošību, no otras puses maksimāli ietaupīt izmaksas. Ne viena instrukcija katrā konkrētā objektā nav tipveida, bet maksimāli tiek ņemts verā uzdevumu raksturs šajā apsardzes iecirknī.