BASK Apsardze
Apsardzes tirgū kopš 1999. gada
+371 67039740
info@bask.lv

Objektu fiziskā apsardze

Mūsu darbības galvenais princips ir apsardzes pakalpojumu kvalitāte. Potenciālajam pasūtītājam mūsu kompānija piedāvā sekojošus fiziskās apsardzes organizēšanas posmus.

1. Risku novērtējums

 • apdraudējums no saviem darbiniekiem (zādzības, informācijas noplūde utt.);
 • iespējamie apdraudējumi no biznesa partneru, īrnieku puses utt.;
 • iespējamie apdraudējumi no negodīgu konkurentu puses;
 • krimināla rakstura tieši draudi (laupīšanas, vardarbība, vandālisms utt.);
 • citi riski.

2. Aizsardzības līmeņa izvēle

Mūsu izpratnē ir 3 pamata līmeņi objekta aizsardzībai:

Minimālais - tas ir apsardzes resursu komplekss, kas darbojoties ar pilnu atdevi un labvēlīgos darba apstākļos, spēj veikt objekta aizsardzības pamatuzdevumus – tas nozīmē, ka resursi ir ierobežoti, spēja rīkoties tikai standarta situācijās, bet gadījumos, kad strauji attīstās bīstama ārkārtas situācija, nenodrošina pietiekamu aizsardzību.

Оptimālais - tas ir pietiekams daudzums apsardzes posteņu un cilvēku, kā arī atbilstoši materiāli tehniskie resursi, kuri garantē objekta aizsardzības pamatuzdevumu izpildi.

Макsimālais - tas ir apsardzes resursu komplekss,kas paredz tādu apsargu daudzumu, augstu tehnoloģiju ekipējumu, kā arī inženier-tehniskos risinājumus, kuri ļauj veikt objekta aizsardzību, tai skaitā arī ekstremālās ārkārtas situācijās (маsu nekārtības, bruņota laupīšana...).

Saskaņā ar izvēlēto aizsardzības līmeni tiek noteikti nepieciešamie apsardzes resursi (apsargi, ekipējums,tehniskie līdzekļi utt.).

3. Dokumentu paketes sagatavošana

Dokumentu, kuri juridiski pareizi (korekti) reglamentē attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju (līgums,instrukcijas, plāni u.c.), paketes sagatavošana.  Mēs piedāvājam šo dokumentu standarta projektus un nepieciešamo palīdzību to galīgajā redakcijā.

4. Prasības apsargam

Firma “BASK Apsardze” piedāvā apmācītu, ekipētu un sertificētu apsargu (apsargus) kuram, nepieciešamības gadījumā ir spēka atbalsts (izbrauc bruņota un ekipēta (aprīkota) mobila grupa).

Кlasiskā apsarga rīcība:

 • nodrošināt cilvēku un transporta caurlaižu režīma kontroli apsargājamā teritorijā;
 • pastāvīgi veikt videonovērošanu, lai sekot līdzi situācijai objektā;
 • sabiedriskās kārtības sargāšana;
 • likumpārkāpēju aizturēšana, nepieciešamības gadījumā policijas darbinieku izsaukšana un sadarbība;
 • apsargājamās teritorijas apgaita;
 • citi konkrēti uzdevumi, atkarībā no apsargājamā objekta individuālajām vajadzībām.

Apsarga tiešie pienākumi konkretā postenī tiek atspoguļoti attiecīgā darba instrukcijā, kuru apstiprina Pasūtītājs un Izpildītājs.

Kompānijas darbinieku ekipējums.

Pēc klienta vēlmes firmas darbinieki ir gatavi nodrošināt objekta apsardzi 24 stundas diennaktī. Apsargi var būt ģēbti civilajā apģērbā (tumšā uzvalkā), kā arī firmas formas tērpos (melnas bikses, tumši zils džemperis ar uzšuvēm, gaiši zils krekls, melna kaklasaite), ekipēti ar speciālajiem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā – bruņoti un nodrošināti ar sakaru līdzekļiem.

Formas tērpu paraugi

Mūsu metodika fiziskās apsardzes kvalitātes uzlabošanai